17 Eylül 2010 Cuma

TC kimlik numarası kişisel veri midir?

TC kimlik numaralarının her yerde açıkça kaydedilmesi, tüm işlemlerde tüm şirketlerce talep edilmesi ve son dönemde yaşanan ihlaller herkesin aklına TC kimlik numarasının kişisel veri olup olmadığı ve dolayısıyla kişisel verilere özel korumadan faydalanıp faydalanamayacağını getirdi.

Bu konuda öncelikle kişisel verinin tanımını incelemek ve daha sonra Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilere ilişkin düzenlemelere bakmak gerekecektir.Mevcut düzenlemede konu Türk Ceza Kanunu'nda "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında ele alınmıştır. burada öncelikle özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar 134. madde ile düzenlenmiştir. bu maddede de özel hayat düzenlemesi yapılmamıştır. ancak bölüm başlığından özel hayatın gizli alanının gizliliğinin ihlalinin suç olduğu ve tersi yorumdan da özel hayatın kamuya açık kısmının gizliliğinin korunmasından bahsedilemeyeceği yorumu yapılabilir. gerçekten de, kişinin kamuya açık alanda yaptığı konuşmalar, yayınladığı yazıları, arabasının marka model ve plakası, kıyafetleri, adı, soyadı gibi herkese açık verilerin gizliliğinin ihlalinden bahsedilemeyeceği açıktır. bu nedenle TC kimlik numarasının özel hayatın gizli alanında olduğundan bahsedilemeyeceği görüşündeyim.


135. maddede ise kişisel veri tanımlanmamış olmakla birlikte 2. bentte "Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır." ifadesi yer almaktadır. Buradan en azından kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantıları kişisel veri olarak kabul edildiği açıktır. Bu kişisel veri örneklerine bakıldığında kişinin karakter özelliklerine, özel hayatına dünya görüşüne ilişkin konulara ilişkin verilerin kişisel veri olarak sayılmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda da TC kimlik numarasının kişisel veri olarak kabul edilemeyeceği görüşündeyim. Çünkü TC kimlik numarasının amacı kişinin kendisini tek bir numara ile kamu kurumlarına ve özel kurumlara tanıtması, 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder