10 Kasım 2011 Perşembe

mirasçılık belgesi (veraset ilamı) artık noterden de alınabiliyor

bugün bilişim hukuku dışında bir konuda yazmak istedim. Sonuçta herkesi ilgilendiren ve önemli kolaylık sağlayacak bir değişiklik. Ayrıca ben de temele bakılırsa medeni hukukçuyum, asıl alanıma vefa göstereyim istedim. umarım faydalı olur.


MİRASÇILIK BELGESİ ARTIK NOTERLERDEN ALINABİLİYOR:
Mirasçılık belgesi, yani eski terimle veraset ilamı almak için mahkemeye başvurmak gerekliydi. Her ne kadar çekişmesiz ve hasımsız bir işlem olduğundan nispeten kolay sonuçlansa da, veraset ilamı alınması mahkemelerimizin iş yükü göz önüne alındığında buna bir de halkımızın mahkemelere karşı olan yersiz (!) önyargısı eklendiğinde pek çok kişinin gözünde büyüyen bir işlem oluyordu. Geçtiğimiz ay yapılan bir düzenleme ile artık noterler de mirasçılık belgesi düzenleyebilecekler.
Mirasçılık belgesi nedir?
Eski terimle veraset ilamı, yeni Medeni Kanun’la değiştirilen adıyla mirasçılık belgesi kişinin mirasta hak sahibi olduğunu gösteren bir belgedir. Mirasçılık belgesi mirasın açılmasını, terekedeki (mirası oluşturan mal varlığında)bir malın mülkiyetinin geçişini veya bir hakkın doğumunu sağlamaz. Zaten var olan bir hukuki durumun (mirasçılık) belgeye bağlanmasını sağlar.
Mirasçılık belgesi kişinin bankalar, tapu, araç sicili ve benzeri pek çok resmi veya özel kişi ve kurum karşısında hak sahipliğini ispatlayabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Mirasçılık belgesi kesin bir hak sahipliği sonucunu doğurmaz. Belgenin gerçeği yansıtmadığı her zaman mahkeme vasıtası ile ispatlanabilir.
Mirasçılık belgesi kimler tarafından alınabilir?
Mirasçılık belgesi hem kanuni mirasçılar (yani kişinin yasalar gereği, herhangi bir vasiyet işlemine gerek kalmaksızın mirasçısı olan kişiler) hem de atanmış mirasçılar (yani miras bırakan tarafından yetki sınırları içerisinde vasiyetname, ölünceye kadar bakma vaadi, belirli mal vasiyeti gibi yollarla mirasçılık sıfatı kazandırılmış olan kişilerce) alınabilir. Birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda bir mirasçının başvurması diğer mirasçılar için de yeterli olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder